Zo pakken wij het aan

Onze pay-off is niet voor niets ‘samen naar online succes!’. U kent als geen ander uw producten, klanten en de markt waarin u opereert. Aan ons om die kennis te combineren met onze expertise. Tijdens het gehele proces zijn er daarom veel contactmomenten. Onze werkwijze is deels gebaseerd op de Agile Scrum methode. Zo betrekken we u zoveel mogelijk bij onze werkzaamheden en geven u met heldere rapportages inzicht in de voortgang.

Marketing abonnement

Illustratie dashboard

Online succes vraagt niet om een eenmalige actie, maar een continu proces. Of u nu online adverteert of marketing automation inzet, er is continu verandering. Dat kan een verandering zijn in de behoefte van uw doelgroep, op het gebied van concurrentie, maar ook de mogelijkheden van advertentieplatformen en zoekmachines veranderen bijna dagelijks.

Het is daarom van groot belang om ontwikkelingen op tijd te herkennen en op de juiste manier te reageren. Binnen het marketingabonnement monitoren we actief ontwikkelingen en sturen uw campagnes waar nodig bij. Nieuwe mogelijkheden pakken wij pro-actief op en samen met u bespreken we iedere maand de resultaten. Op die manier blijven we samen actief betrokken bij het behalen van uw online succes.

Stappenplan

Hieronder de stappen naar online succes. Na het onderzoeken van de mogelijkheden en bepalen van de strategie zetten we de campagnes op in de gekozen kanalen. De stappen daarna zijn terugkerend. De gemeten resultaten maken we inzichtelijk in heldere rapportages, die bespreken we met u en vormen de basis voor het optimaliseren van de campagnes. Van die optimalisaties meten we vervolgens weer de resultaten waarna we verdere verbeteringen kunnen doorvoeren.

Icoon onderzoek

1. Onderzoek

We beginnen met het onderzoeken van de mogelijkheden. We kijken daarbij naar uw huidige cijfers, doelstellingen en de potentie op diverse online marketingkanalen.

Icoon Strategie

2. Strategie

Op basis van de resultaten uit het onderzoek stellen we een strategie voor u op. Deze strategie gaat dieper in op de mogelijkheden, benodigde budgetten en we geven een schatting van de mogelijke resultaten.

Icoon opzetten campagnes

3. Opzetten

De strategie vormt de basis voor het opzetten van de campagnes. We richten de gekozen kanalen voor u in en zorgen er tevens voor dat alle resultaten doorgemeten kunnen worden.

Icoon meten van data

4. Meten

Zodra de campagne gestart is houden we alle statistieken nauwlettend in de gaten. Op die manier hebben we scherp beeld van de ontwikkelingen, waar nodig kunnen we aanpassingen direct doorvoeren.

Icoon rapporteren

5. Rapporteren

De resultaten delen we met u. Dat doen we met behulp van duidelijke rapportages. Tijdens periodieke contactmomenten nemen we de rapportages samen met u door en kijken we waar er nog mogelijkheden liggen.

Icoon optimaliseren

6. Optimaliseren

Op basis van de verkregen inzichten en de contactmomenten met u optimaliseren we de campagnes. Zo zorgen we voor optimaal rendement uit uw investering.

Samen met partners

Asset 1

‘Samen’ staat niet alleen voor samen met u als opdrachtgever, maar ook samen met onze partners. Wij kiezen er bewust voor om experts te blijven en niet 'van alles een beetje' te doen. Online marketing ontwikkelt zich dusdanig snel, dat alleen specifieke expertise in dit vak het verschil kan maken.

Dat neemt niet weg dat er soms situaties ontstaan waarbij andere expertise nodig is. Zo kan het voorkomen dat er eerst een nieuwe website ontwikkeld moet worden, voordat online campagnes het gewenste effect kunnen behalen. In zo'n geval werken we graag samen met onze partners. Een greep uit onze vaste partners:

Logo Kersvers content en strategie Logo Beeldkrullend - Films & Infographics & Motiongraphics Logo Alserda Media